Archeologia prawa

Najważniejsze informacje

Wykładowca: dr hab. Marian Małecki

Sylabus przedmiotu

Terminy egzaminów (sala 2 Gołębia 9):

17 czerwca godz. 10.00,

24 czerwca godz. 10.00, 

9 września godz. 10.00.