Dlaczego uczymy się historii prawa?

Non scholae, sed vitae discimus

Bez historii ślepe jest prawoznawstwo („sine historia caeca est iurisprudentia")  pisał w XVI w. humanista  François Baudouin, ale i współczesny teoretyk prawa nie ma co do tego wątpliwości, że „all law is anchored in history" (Ronald Dworkin).

Obie wypowiedzi łączy jedno przesłanie: historia  umożliwia głębsze i lepsze zrozumienie  prawa. Prawo bowiem nie  jest trwałym i niezmiennym wynikiem niezakłóconego linearnego  rozwoju, ale odzwierciedla wartości i idee swego czasu. W rozwoju prawa przeplatają się  czynniki zmiany, tradycji i postępu, jako odbicie historycznego oddziaływania różnych czynników: społecznych, politycznych, ustrojowych czy ideologicznych.

Znajomość historycznego rozwoju prawa pozwala więc ocenić obowiązujące prawo nie tylko w aspekcie afirmatywnym, ale także krytycznym. Celem zatem historii prawa jest funkcja  naukowego  objaśniania prawa w procesie jego kształtowania się na przestrzeni wieków. Historia prawa uczy, że fundamentalne problemy prawne - np. stosunek jednostki do państwa czy relacje prywatnoprawne między jednostkami -  występowały zawsze, jednakże  w różny sposób  były rozwiązywane.  

Historyczno-prawna wiedza  o przeobrażeniach prawa dostarcza także argumentów dla rozwiązywania współczesnych problemów prawnych, tak  w dziedzinie prawa sądowego, jak i konstytucyjnego. Powszechna historia prawa  pozwala na lepsze zrozumienie europejskich narodowych kultur, co jest istotne z punktu widzenia  współczesnych tendencji do unifikacji i uniformizacji europejskiego prawoznawstwa. Swym zainteresowaniem obejmuje bowiem prawo kanoniczne, prawo rzymskie i prawo zwyczajowe, które ukształtowały kulturę prawną świata zachodniego.     

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry