Piotr Michalik

Najważniejsze informacje

Stanowisko: asystent

E-mail: piotr.jan.michalik@uj.edu.pl

Dyżur: każdy czwartek od 13:00 do 14:00 pokój nr 224 ul. Gołębia 9

Specjalizacja naukowa: Kodeks Napoleona i jego stosowanie na ziemiach polskich, historia państwa i prawa angielskiego i francuskiego, historycznoprawny status Żydów 

Prowadzone zajęcia: ćwiczenia z Powszechna historia prawa - czwartki godz. 15:00-16:30 (gr. 6), 16.45-18:15 (gr. 7), 18.30-20:00 (gr. 8), niedziele (w czasie zjazdów) 8:00-10:15 (gr. 2) sala 110 (Przewiązka), ul. św. Anny 6

Życiorys

Studia prawnicze: 1999-2004 UJ

Studia historyczne: 2000-2006 UJ

Studia w Studium Pedagogicznym UJ: 2005-2006 UJ

Stopień naukowy doktora: 2010 UJ

Stanowisko: asystent (2015), wcześniej asystent (2010) i adiunkt (2012-2013) w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Aplikacja adwokacka: 2013-2014 ORA Kraków (egzamin 2014)

Uprawnienia zawodowe: adwokat (2014)

Członkostwo: członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2011) i Polskiego Towarzystwa Historii Prawa (2022)

Książki

Najważniejsze artykuły

 1. „Wstrząsające wspomnienie uzurpacji Bonapartego?” – uchwalenie zasad prawa spadkowego do kodeksu cywilnego Wolnego Miasta Krakowa, w: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 25(2022), s. 13-36,  
 2. Stosowanie przepisów prawa spadkowego Code civil przez sądy Wolnego Miasta Krakowa – sprawa Sawiczewskich, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, nr 14.3 (2021), s. 307-330, 
 3. Lord Hardwicke's Marriage Act - "pierwsza" angielska ustawa o małżeństwie, w: Studia z Prawa Wyznaniowego 23(2020), s. 177-200,
 4. Consent to a Jewish Marriage in Legislation of the Free City of Cracow (1815-1846), w: Journal on European History of Law, 11, 1/2020, s. 102-109,
 5. Uchwalenie Jewish Naturalisation Act z 1753 r. a status prawny imigrantów żydowskich w XVIII-wiecznej Anglii, w: Forum Prawnicze, nr 6(50)/2018, s. 61-75,
 6. Chwalebna rewolucja a struktura prawna Dominium Korony angielskiej w Ameryce, w: Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom XCI/1, 2014, s. 103-122,
 7. Przyszłość zwolnień podatkowych dla związków wyznaniowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, w: Studia z Prawa Wyznaniowego, 16(2013), s. 5-22,
 8. Czy Sąd Najwyższy USA zalegalizuje małżeństwa homoseksualne? – Hollingsworth v. Perry i United States v. Windsor, w: Forum Prawnicze, 1(15)(2013), s. 36-49,
 9. Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych w USA w orzecznictwie SN, w: Studia z Prawa Wyznaniowego, 15(2012), s. 5-28,
 10. Równość i wolność religijna w orzeczeniu Sądu Najwyższego USA w sprawie Christian Legal Society v. Martinez, w: Równość a życie publiczne, red. J. Myson-Byrska, W. Zuziak, Kraków 2012, s. 145-166,
 11. The attempts to introduce eugenic legislation in the Second Polish Republic as viewed from the perspective of the solutions adopted in the United States of America, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 4(2011), s. 109-116,
 12. Prawne gwarancje realizacji zasady rozdziału kościoła od państwa w XVII-wiecznym Marylandzie, w: Zeszyty Prawnicze, 11(2011)/3, s. 243-264,
 13. Realizacja tolerancji religijnej w XVII-wiecznym Marylandzie, w: Studia z Prawa Wyznaniowego, 14(2011), s. 47-78,
 14. Kształtowanie się rządu przedstawicielskiego w angielskiej kolonii Maryland w XVII stuleciu, w: Społeczeństwo a władza, ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M. J. Ptak, Wrocław 2010, s. 305-318,
 15. Charter of Maryland as an example of proprietary colonial charter, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, V(2008)/1, Kraków 2008, s. 339-360,
 16. Bizantyjska wizja świata władzy – szczera wiara czy polityczna kalkulacja, w: Polonia Sacra, 18(2006)/1, s. 259-274,
 17. Kilka uwag na temat cezaropapizmu w Cesarstwie Wschodniorzymskim i Bizantyjskim, w: Cuius regio eius religio?, red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, s. 83-90.