Konferencja “Central and Eastern European Legal History Conference”

Międzynarodowa konferencja w Wiedniu

W dniach 25 – 27 września 2019 r. w Wiedniu odbyła się międzynarodowa konferencja “Central and Eastern European Legal History Conference” zorganizowana przez Katedrę Historia Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu historyków prawa z Austrii, Chorwacji, Czech, Japonii, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier, wygłaszając referaty i biorąc udział w komparatystycznych dyskusjach dotyczące państwa i prawa w monarchii habsburskiej i innych państwach Europy i regionu na przestrzeni XVIII – XX w.

Wśród prelegentów znaleźli się prof. dr hab. Andrzej Dziadzio z referatem „Der Code civil in der gerichtlichen Rechtsprechung in der Freien Stadt Krakau (1815–1846). Zwischen französischer und österreichischer Rechtskultur” oraz dr Piotr Michalik ”Ownership in the judicial decision in the Free City of Cracow (1815–1846). Some examples from the history of the application of the Napoleonic Code (Civil Code)”.

Również zobacz program konferencji.